Friday, 10 April 2015

nhật ký giao dịch demo tháng 4/2015-Tìm lại cảm giác thị trường

Ngày 10/4/2015
EU
UJ
chốt lời EU

UJ hit stoploss

EU
Hit stoploss hòa vốn
updating...
Hôm nay ngày 13/4/2015 tạo demo 1000 usd trade với size cố định theo balance 1000 usd size 1 lot. Xem tại myfxbook
http://www.myfxbook.com/members/vodanhkem/vodanhtieutot/1213594

Sell U/Cad

Ngày 14/4/2015
Sell AUDUSD

updating...
Tài khoản đã sắp bốc hơi...và đã cháy ngày 22/4/2015 tồn tại được 9 ngày
Ngày 22/4/2015 tạo tài khoản demo 1000 usd tiếp tục và up lên myfxbook
http://www.myfxbook.com/members/vodanhkem/vodanhtieutot/1224046

updating...
tài khoản đã cháy chỉ với 2 ngày giao dịch.

Ngày 24/4/2015 tiếp tục tạo demo 1000 usd
http://www.myfxbook.com/members/vodanhkem/vodanhtieutot/1226601

Updating...
Ngày 27/4/2015 tạo tài khoản demo 1000 usd trade 0.5 với robot VMA3 vừa mới hoàn thành
http://www.myfxbook.com/members/vodanhkem/vma3/1229165

Updating...